Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum

obrazek:

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum

 

 1. Na wszystkie zajęcia z języków obcych prowadzonych przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/.

UWAGA: Jeśli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

 1. Limit godzin na lektorat języka obcego przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.

 1. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2020/21 /semestr zimowy

 1. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty. 

 1. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.

 1. Warunkiem możliwości zapisania się na lektorat językowy jest rozwiązanie testu diagnostycznego (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

 1. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

 

I tura rejestracji od 12.11.2020 godz. 08:00

do 27.11.2020 godz. 23:59

 

UWAGA!!

W semestrze zimowym 20/21 jest tylko jedna tura rejestracji.

 

 1. Każda rejestracja w systemie USOS poza obowiązkową rejestracją żetonową przeprowadzaną w wyznaczonych terminach na początku każdego semestru musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do poprania: https://cjsm.cm.umk.pl/).

 1. Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

 

PRZYKŁADOWY KOD: 4800-NoZ- rat-ja-n1-Z

4800-WF-anl-ja-2-Z

4800-NoZ-diet-ja-usm-2-Z

4800-WL-btm-ja-2-Z

  • kod jednostki oferującej lektorat 4800 -

4800 – Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

  • skrót nazwy wydziału: NoZ; WL; WF;

NoZ –Nauki o Zdrowiu

WL- Wydział Lekarski

WF- Wydział Farmaceutyczny

  • kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia:

 

au

audiofonologia

diet

dietetyka

elek

elektroradiologia

fiz

fizjoterapia

opt

optyka

p

pielęgniarstwo

pol

położnictwo

rat

ratownictwo medyczne

btm

biotechnologia medyczna

lek

lekarski

anl

analityka

far

farmacja

tz

terapia zajęciowa

opto

optometria

kos

kosmetologia

 

 

  • skrót nazwy języka:

ja- język angielski

jn- język niemiecki

jl- język łaciński

cyfra 1 –oznacz pierwszy rok

cyfra 2- oznacza drugi rok

  • inne skróty, np.:

usm – uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

n – studia niestacjonarne

z – semestr zimowy

l- semestr letni

 

Tury rejestracji na zajęcia z języków obcych w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy

I tura rejestracji - indywidualna rejestracja do grup związanych z określonymi kierunkami studiów , rejestracja otwarta: studenci rejestrują się na wolne miejsca w dowolnych grupach – ale zgodnie z kierunkiem studiów .

 

Uwaga: w czasie całej rejestracji nie będzie zapisów studentów przez dziekanaty.

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie zarejestrują się w systemie USOS, nie otrzymają zaliczenia, ponieważ ich nazwiska nie będą widoczne w protokołach

pozostałe wiadomości