Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Testy diagnostyczne

UWAGA!!!

Dodatkowa możliwość napisania testu diagnostycznego z języka angielskiego dla studentów, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle w terminie do 31 października 2020 r. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z języka obcego jest wykonanie testu diagnostycznego.
Test z języka angielskiego będzie aktywny od 8.03. 2021 r. godz. 8.00 do 9.03. 2021 godz. 23.59.
Link do testu: https://moodle.umk.pl/WLek/course/view.php?id=372


Testy diagnostyczne przeprowadzane są w październiku każdego roku z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na platformie Moodle dla studentów I roku studiujących na kierunkach prowadzonych przez CM UMK.

Testy diagnostyczne są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Mają one na celu określenie poziomu zaawansowania studenta z zakresu wybranego przez niego/nią języka obcego.

Zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, które zaczynają się w semestrze letnim na I roku studiów prowadzone są na poziomie biegłości językowej B1 według skali CEFR (ESOKJ).