Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Testy diagnostyczne

Testy diagnostyczne przeprowadzane są w październiku każdego roku z języka angielskiego i niemieckiego na platformie Moodle dla studentów pierwszego roku (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich).

Testy diagnostyczne są obowiązkowe dla wszystkich studentów (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.). Mają one na celu określenie poziomu zaawansowania studenta z zakresu wybranego języka obcego. Rozwiązanie testu stanowi warunek uczestnictwa w lektoracie.

W przypadku niezaliczenia testu diagnostycznego, student jest zobligowany do dodatkowej nauki we własnym zakresie, aby w dniu rozpoczęcia zajęć z języka obcego (semestr zimowy 2022/2023) wykazać się jego znajomością na poziomie co najmniej B1 (studia pierwszego stopnia) lub B2 (studia drugiego stopnia).