Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Testy diagnostyczne

Testy diagnostyczne przeprowadzane są w październiku każdego roku z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na platformie Moodle dla studentów I roku studiujących na kierunkach prowadzonych przez CM UMK.

Testy diagnostyczne są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Mają one na celu określenie poziomu zaawansowania studenta z zakresu wybranego przez niego/nią języka obcego.

Zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, które zaczynają się w semestrze letnim na I roku studiów prowadzone są na poziomie biegłości językowej B1 według skali CEFR (ESOKJ).