Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Język angielski medyczny online

Aby ZAPISAĆ się na kurs należy:

  1. wypełnić Formularz zgłoszeniowy
  2. przekazać formularz zgłoszeniowy w sekretariacie CJSM, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, pokój 28 (I piętro) lub przesłać scan formularza drogą mailową na adres: jezykiobce@cm.umk.pl
  3. po otrzymaniu informacji o utworzeniu grupy dokonać opłaty za kurs

 

Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs języka angielskiego medycznego online. Czego możemy się nauczyć uczestnicząc w kursie? Przede wszystkim uzyskamy solidne podstawy znajomości słownictwa opisującego budowę ludzkiego ciała, struktury i funkcje poszczególnych jego układów oraz możliwe schorzenia i nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zaplanowanych na 15 spotkań online w terminie od października/listopada 2022 r. do lutego 2023 r. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych (np. 17.00 – 18.30) na platformie MS Teams.

Poszczególne zajęcia poświęcone będą konkretnemu układowi ciała ludzkiego, który słuchacze poznawać będą poprzez obejrzenie filmu instruktażowego 3D, przeczytanie krótkiego tekstu opisującego dany układ, wykonanie ćwiczeń związanych z poznanym słownictwem oraz konwersację stymulowaną przez lektora na temat możliwych schorzeń i nieprawidłowości. Po każdych zajęciach lektor przygotowuje krótki test online podsumowujący znajomość słownictwa z danego tematu lekcji motywując w ten sposób do systematycznego przyswajania wiedzy. Słownictwo będzie udostępniane słuchaczom za pośrednictwem aplikacji, dzięki której powtarzanie i zapamiętywanie będzie nie tylko owocne, ale i przyjemne.

Cena kursu obejmującego 30 godzin lekcyjnych to 690 zł.

Kurs prowadzony będzie przez lektora CJSM – Aleksandrę Laskowską (Biogram  (88 KB)).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zachęcamy do kontaktu z lektorem aleksandra.laskowska@cm.umk.pl

Zobacz:

kurs 2022_23 – plakat-1 (880 KB)