Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Egzaminy doktorskie

Egzaminy doktorskie z języka angielskiego

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie   przeprowadza egzaminy z języka angielskiego przed doktoratem. W semestrze letnim 2023/2024 egzaminy odbywać się będą w trybie stacjonarnym w środy, w godz. 11-13.00, po uprzednim ustaleniu terminu z egzaminatorem, w pokoju 29, w budynku Biblioteki Medycznej, ul. C. Skłodowskiej 9.

Egzamin jest komisyjny.  Jego termin należy uzgodnić z wszystkimi członkami Komisji.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego jest posiadanie protokołu egzaminacyjnego wydanego przez stosowny dziekanat. Doktorant zobowiązany jest, po uprzednim ustaleniu terminu przybyć z  protokołem oraz z przygotowanymi materiałami, a także powiadomić wszystkich członków Komisji egzaminacyjnej o terminie egzaminu.

Materiały egzaminacyjne należy również, tydzień przed egzaminem, przesłać drogą e-milową do egzaminatora.

Wymagania obejmują:

– znajomość języka angielskiego na poziomie B2

– streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim wraz z tytułem pracy doktorskiej w języku angielskim

– streszczenie 5-6 stron oryginalnego artykułu w języku angielskim, tematycznie powiązanego z pracą doktorską.

Doktoranci zainteresowani egzaminem z języka angielskiego  proszeni są o bezpośredni  kontakt z egzaminatorem: dr n. hum. Janiną Wiertlewską,  drogą e-mailową na adres: janina.wiertlewska@cm.umk.pl