Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Egzaminy doktorskie

Doktorantów zainteresowanych egzaminami z języka angielskiego informujemy, że egzaminy zostaną wznowione od września br. i będą przeprowadzane w następujących terminach, w godz. 11-13.00 (sala 13, budynek Biblioteki Medycznej):

06.09.23.

13.09.23.

20.09.23.

27.09.23.

 

Egzaminy doktorskie z języka angielskiego

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie przeprowadza egzaminy z języka angielskiego przed doktoratem. Egzaminy odbywają się w trybie stacjonarnym , w pokoju 13, w budynku Biblioteki Medycznej, ul. C. Skłodowskiej 9.

Egzamin jest komisyjny. Należy o jego terminie zawiadomić wszystkich członków Komisji.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego jest posiadanie protokołu egzaminacyjnego wydanego przez stosowny dziekanat.

Doktorant zobowiązany jest, po uprzednim ustaleniu terminu przybyć z protokołem oraz z przygotowanymi materiałami oraz powiadomić wszystkich członków Komisji egzaminacyjnej o terminie egzaminu.

Materiały egzaminacyjne należy również, tydzień przed egzaminem przesłać drogą e-milową do egzaminatora.

Wymagania obejmują:

– znajomość języka angielskiego na poziomie B2

– streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim wraz z tytułem pracy doktorskiej w języku angielskim

– streszczenie 5-6 stron oryginalnego artykułu w języku angielskim, tematycznie powiązanego z pracą doktorską.

Doktoranci zainteresowani egzaminem z języka angielskiego proszeni są o bezpośredni kontakt drogą e-mailową na adres: <mailto:janina.wiertlewska@cm.umk.pl> janina.wiertlewska@cm.umk.pl