Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Historia Centrum

Historia Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie zaczyna się w 1977 r., kiedy w Akademii Medycznej w Gdańsku,  w Filii w Bydgoszczy zatrudniona została na etacie lektora języka angielskiego mgr Janina Wiertlewska. Pani Wiertlewska prowadziła wówczas lektoraty dla studentów kierunku lekarskiego dla roku 4-6 oraz dla asystentów pracujących w tutejszych jednostkach szpitalnych i zakładach teoretycznych. W październiku 1985 r., wraz z utworzeniem Akademii Medycznej w Bydgoszczy, powstało Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych pod kierownictwem prof. Zenona Grabarczyka, który kierował jednostką do czasu przejścia na emeryturę w 2015 r. Na podstawie uchwały Senatu Akademii Medycznej z dnia 27 stycznia 2004 r. Studium przekształcono w Katedrę Lingwistyki Stosowanej (później w Zakład Lingwistyki Stosowanej) i włączono w strukturę Wydziału Lekarskiego. Na krótko, w czasie reorganizacji Zakład został nazwany Wydziałowym Zespołem Naukowo-Dydaktycznym Lingwistyki Stosowanej. Duże przeobrażenia w jednostce zaszły w 2020 r., kiedy to dzięki staraniom prof. Anny Bączkowskiej Wydziałowy Zespół przekształcił się w jednostkę dydaktyczną – Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie. 

Profesor Zenon Grabarczyk urodził się 27 sierpnia 1943 roku. W latach 1962-1967 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia romańska. W 1982 r. obronił pracę doktorską „Teksty prawnicze w procesie nauczania języka angielskiego w szkole wyższej” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1997 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną Język ojczysty w życiu człowieka i narodu w ujęciu teorii lingwistycznej Leo Weisgerbera na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1985 roku kierował Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Badania naukowe, podejmowane przez prof. Grabarczyka obejmowały językoznawstwo ogólne i stosowane, w tym dydaktykę języków medycznych, preparację materiałów glottodydaktycznych w zakresie języków fachowych, akwizycję języka i wielojęzyczność, leksykografię, filozofię języka, komunikację medyczną i angielski język medyczny, a także patologię mowy w różnych stanach chorobowych. Prof. Grabarczyk opublikował znaczną liczbę artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracował szereg podręczników akademickich, m.in.: Textbook of medical English (Wyd. Uczelniane, 1987), Deutsch für Mediziner (Wyd. Uczelniane, 1988), Le Francais Médical (Wyd. Uczelniane, 1989), Teksty medyczne w procesie nauczania języka angielskiego w szkole wyższej (Wyd.  Uczelniane, 1986), Medical English in texts and exercises (Wyd. Uczelniane, 2002). Czynnie uczestniczył w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia Profesora na polu leksykograficznym. We współpracy z Uniwersytetem w Münster, opracował trójjęzyczny słownik elektroniczny obejmujący 30000 terminów w wersjach polsko-niemiecko-angielskiej i niemiecko-angielsko-polskiej. W formie książkowej ukazały się jego prace leksykograficzne takie jak: Słownik motoryzacyjny polsko-angielski i angielsko-polski (Wyd. Uczelniane, 1998), Słownik onkologiczny polsko-angielski i angielsko-polski (Wyd. Uczelniane, 1998), Słownik społecznej służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych polsko-niemiecki i niemiecko-polski (Wyd. Uczelniane, 1998). W zakresie filozofii języka opublikował książkę pt. Język ojczysty w życiu człowieka i narodu w ujęciu teorii lingwistycznej L. Weisgerbera (Wyd. Uczelniane, 1996). Za pracę naukowo-dydaktyczną Profesor został wyróżniony 8 nagrodami rektorskimi i 2 nagrodami Ministra Zdrowia. Ponadto odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor dwukrotnie korzystał ze stypendium Rządu Francuskiego, przebywając na Uniwersytetach w Grenoble i Dijon. W 1989 roku otrzymał stypendium British Council, przebywając w Londynie i w Guildford. Uzyskał też kilka znaczących stypendiów niemieckich. Profesor Grabarczyk działał także w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym, Bydgoskim Towarzystwie Naukowym, Międzynarodowym Towarzystwie Leksykograficznym EURALEX. 24 września 2015 roku odszedł na zasłużoną emeryturę, żegnany przez rektora UMK, prof. Andrzeja Tretyna. Prof. Zenon Grabarczyk zmarł na początku lutego 2019 roku. (Życiorys zawodowy Profesora podajemy za: Wiadomości Akademickie nr 73, UMK, CM, Bydgoszcz, s.18;  https://bm.cm.umk.pl/wp-content/uploads/WA/WA_73.pdf).  

Funkcję p.o. Kierownika  Zakładu Lingwistyki Stosowanej w latach 2015 – 2019  pełniła  dr n. hum. Janina Wiertlewska (doktorat w roku 2010, na podstawie pracy przedłożonej w UAM w Poznaniu W stronę nowego paradygmatu nauczania języków obcych –podejście ekolingwistyczne). W latach 2012 i 2015 dr Janina Wiertlewska otrzymała z rąk Rektora UMK nagrodę III stopnia za wybitne osiągnięcia  naukowe, a w roku 2022 – nagrodę całościową Rektora UMK. W lutym 2019 kierownictwo Jednostki objęła dr hab. Anna Bączkowska. W roku 2020 Dyrektorem obecnego  Centrum Języków Obcych w Medycynie została dr n. hum. Katarzyna Jóskowska. 

  

BYLI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

Język rosyjski 

dr Elżbieta Nowak 

dr Irena Kudlińska 

mgr Nina Jurczuk 1986 – 1999 (po zniesieniu lektoratu j. ros. – j.polski dla obcokrajowców)   

 

Język łaciński 

mgr Wanda Schodzińska 1985 – 2002 

mgr Teresa Budziewicz 1985 – 2017 

 

Język francuski 

mgr Joanna Migdał 

mgr Elżbieta Butler  1997 – 2020 (później także j. polski) 

 

Język niemiecki 

mgr Maria Nowacka  1985 – 1991 

mgr Alicja Raczkowska 1990 – 1997 

mgr Dariusz Krzyżelewski  1993? – 1997 

mgr Elżbieta Dargiewicz 1994 – 2017 

  

Język angielski 

prof. dr hab. Zenon Grabarczyk 1985-2015  

dr.hab. Anna Bączkowska 2019-2020 

mgr Bogdan Smeja  1990 – 2020 

mgr Barbara Nowak ?  – 1997  

dr Daria Abriszewska 

  

SEKRETARIAT 

  1. Anna Michalak
  2. Iwona Czyżak
  3. Mirosława Pawlik  1993/4  – 2017