Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Kursy dla studentów CM UMK

Informujemy, że CJSM organizuje komercyjne kursy z języka angielskiego dla studentów CM UMK. Kursy to propozycja dla studentów, którzy na egzaminie diagnostycznym organizowanym w październiku każdego roku nie uzyskają wymaganego poziomu początkowego B1 (poziom matury nierozszerzonej z języka angielskiego).

Celem kursów jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły średniej i zakończenie szkolenia na poziomie B1, który jest poziomem wymaganym od studentów rozpoczynających zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego na drugim semestrze I roku studiów. Zajęcia z języków obcych prowadzone przez Centrum JSM od początku dotyczą języka specjalistycznego (nie języka obcego ogólnego) z zakresu studiowanego kierunku (np. język angielski/niemiecki/francuski dla farmaceutów, pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, optometrystów, analityków medycznych itd.).

Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia wraz z wynikiem testu diagnostycznego na adres sekretariatu do końca października. Kursy planowane są w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym.