Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Egzaminy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Czas  trwania: około 30 min.

Przygotowanie kandydata: Egzamin ma formę ustną. Wymagana jest  znajomość  języka angielskiego/niemieckiego  ogólnego i fachowego na poziomie B2.

  1. Kandydat przygotowuje ogólną wypowiedź o sobie, swojej pracy zawodowej i zainteresowaniach naukowo-badawczych a także o swoim życiu i pasjach oraz o dalszej planowanej karierze. Przedstawia się i opowiada o sobie na początku egzaminu.
  2. Kandydat przygotowuje zarys swojej rozprawy doktorskiej w angielskim/niemieckim, które zaprezentuje przed egzaminatorem podczas egzaminu. Kandydat przesyła zarys do egzaminatora tydzień przed egzaminem.
  3. Kandydat przygotowuje 6-8 stron artykułu z anglojęzycznego/niemieckojęzycznego czasopisma naukowego tematycznie powiązanego z planowaną rozprawą doktorską. Kandydat przesyła artykuł do egzaminatora tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu. Kandydat zobowiązany jest streścić przygotowany przez siebie artykuł w obecności egzaminatora.

W trakcie egzaminu  kandydat musi wykazać się następującymi umiejętnościami/sprawnościami:

– znać terminologie medyczną  ogólną i z  zakresu swojej dyscypliny naukowej oraz  być w stanie przetłumaczyć ją na język polski;

– umieć zastosować gramatykę  języka angielskiego/niemieckiego i słownictwo medyczne na poziomie B2;

– wykazać się znajomością kontaktów werbalnych i niewerbalnych w kontaktach społecznych (tutaj: egzaminator);

– podać prawidłową wymowę i znaczenie specjalistycznej terminologii medycznej w języku angielskim/niemieckim w treści przygotowanych przez siebie materiałów egzaminacyjnych;

– potrafić czytać ze zrozumieniem anglojęzyczną/niemieckojęzyczną literaturę fachową  i formułować wnioski na podstawie przeczytanej literatury oraz  streszczać ją w sposób adekwatny do treści i zrozumiały dla osoby słuchającej tego streszczenia (np. konferencja, egzamin).

 

Egzaminy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej przeprowadzane są zgodnie z Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.