Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

O Centrum

Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (dawniej Katedra Lingwistyki Stosowanej) jest jednostką podległą J.M. Rektorowi UMK. Centrum prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum UMK.

Dyrektor: dr Katarzyna Jóskowska

Koordynator Dydaktyczny CJSM

dr Janina Wiertlewska

Komisja Dydaktyczna CJSM

przewodnicząca: mgr Ewa Dadzibóg

członkowie:         dr Katarzyna Jóskowska

          mgr Roksana Rybicka

Tematyka badawcza: