Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

O Centrum

Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków Collegium Medicum w ramach lektoratu specjalistycznego języka nowożytnego (angielski, niemiecki) oraz języka łacińskiego na farmacji.

Studentów English Division obowiązuje lektorat języka polskiego.

Informacje o tematyce zajęć, wymiarze godzin i kryteriach zaliczenia dostępne są w sylabusach w systemie USOS.

Zgodnie z najnowszymi standardami ministerialnymi, absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłośći B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework – CEFR) oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Lektorat języka niemieckiego skierowany jest do studentów Collegium Medicum studiujących na wydziałach, na których istnieje możliwość wyboru języka, tj. Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu (oprócz pielęgniarstwa i położnictwa USM), Wydział Lekarski (oprócz kierunku lekarskiego).

Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie prowadzi zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego oraz języka łacińskiego.

 

Koordynator Dydaktyczny CJSM

dr n. hum. Katarzyna Jóskowska

 

Tematyka badawcza:

Jesteśmy członkiem SERMO