Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Informacje dla studentów

  1. Informacje dla studentów >>
  2. Rozkład zajęć  – aktualizacja – 14.12
  3. Test diagnostyczny >>

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum >>


Brak wpisu lub błędny wpis do systemu USOS

Studenci, którzy nie są wpisani do systemu USOS na zajęcia z języków obcych lub są błędnie wpisani, proszeni są o zgłoszenie tego na adres mailowy sekretariatu. Sekretariat jest aktualnie nieczynny. Wszelkie zmiany będą mogły być wpisane w późniejszym terminie (najpóźniej we wrześniu).


Zajęcia prowadzone zdalnie

E-learning prowadzony jest w Centrum JSM na platformie MS Teams.


Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2019/2020

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
Na wszystkie zajęcia z języków obcych obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/