Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

My First Article in English - bezpłatne warsztaty językowe

Zdjęcie ilustracyjne

6 września 2021 (godzina 8.00) rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty rozpoczną się w drugiej połowie października. W zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej zajęcia odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams lub w formie stacjonarnej. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.

 

W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:
1) Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,
2) Nauki Społeczne,
3) Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,
4) Nauki Medyczne.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim.

Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu.

Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Prowadząca warsztaty w CM: mgr Ewa Dadzibóg (e-mail: dadzibog@cm.umk.pl) – asystent dydaktyczny w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (CJSM) w Collegium Medicum UMK.

Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują wartościowymi publikacjami w językach obcych.

Rekrutacja trwa do 6 października 2021 (godzina 24.00) i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, status (student/doktorant), obszar nauk/szkoła doktorska/kierunek studiów. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu rekrutacji osoby, które zakwalifikowały się na warsztaty otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Warsztaty finansowane są z funduszu IDUB.

Regulamin 

 

pozostałe wiadomości