Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku - ponowne otwarcie testów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. K. Jóskowska

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu diagnostycznego z języka obcego (ZR.12.2019). Testy ponownie będą otwarte od 9 do 23 stycznia 2023 r. dla studentów, którzy nie rozwiązali ich w pierwszym terminie, tj. do 31 X 2022 r.

 

Linki do testów:

Test z j. angielskiego: studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3962

Test z j. angielskiego: studia II stopnia:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3960

Test z języka niemieckiego:

https://moodle.umk.pl/WLek/mod/quiz/view.php?id=13374

pozostałe wiadomości