Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2023/2024

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2023/2024 – semestr zimowy.

Rejestracja dot. dwóch kierunków: Farmacja I r. i  Położnictwo II st. I rNa zajęcia z języka proszę rejestrować się wg grup dziekańskich!

 

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2023/2024 – semestr zimowy.

Rejestracja dot. dwóch kierunków: Farmacja I r. i  Położnictwo II st. I rNa zajęcia z języka proszę rejestrować się wg grup dziekańskich!

 1. Na lektoraty prowadzone przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/. Wszyscy studenci I roku, którzy się zarejestrują na lektoraty w kolejnych semestrach zostaną automatycznie przerejestrowani.

UWAGA: Jeśli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

 1. Limit godzin na lektorat  przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.
 2. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2023/24 -semestr zimowy.
 3. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.
 4. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w  lektoracie jest rozwiązanie testu diagnostycznego. (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) – nie dotyczy języka łacińskiego.
 6. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach: od 28.09.2023r. godz. 08.00 do 13.10.2023r.godz. 23.59
 7. Każda dodatkowa rejestracja w systemie USOS musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do pobrania:  https://cjsm.cm.umk.pl/).
 8. Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

PRZYKŁADOWY  KOD:  4800-NoZ-poljausm1-Z 4800-WF-far-jł-1-Z                                                 

 • kod jednostki oferującej lektorat

4800 –  Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

 • skrót nazwy wydziału:

NoZ –Nauki o Zdrowiu,

WF- Wydział Farmaceutyczny,

 • kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia:

pol

położnictwo

far

farmacja

 • skrót nazwy języka:

ja- język angielski

jn- język niemiecki

jl- język łaciński

                        cyfra 1 –oznacz pierwszy rok

                        cyfra  2- oznacza  drugi rok

 • inne skróty, np.:

usm – uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

Z – semestr zimowy

L- semestr letni

Uwaga: w czasie całej rejestracji nie będzie zapisów studentów przez dziekanaty.

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie zarejestrują się w systemie USOS, nie otrzymają zaliczenia, ponieważ ich nazwiska nie będą widoczne w protokołach.

Brak w rejestracji w USOS nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach od pierwszego tygodnia semestru!

pozostałe wiadomości