Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

My First Article in English - bezpłatne warsztaty językowe

My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe

26 lutego 2024 rozpoczynamy kolejną edycję projektu Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego/ szóstego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty rozpoczną się na przełomie marca / kwietnia i odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams lub stacjonarnie w zależności od decyzji prowadzącego i uczestników. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.  Warsztaty skierowane są do osób, które nie mają dużego doświadczenia w pisaniu tekstów naukowych w języku obcym.

W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:

1) Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,

2) Nauki Społeczne,

3) Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,

4) Nauki Medyczne,

5) Grupa z językiem niemieckim.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim.

Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu.

Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują wartościowymi publikacjami w językach obcych.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, status (student/doktorant), kierunek i rok studiów/obszar nauk/szkoła doktorska. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu rekrutacji osoby, które zakwalifikowały się na warsztaty otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Warsztaty finansowane są z funduszu IDUB.

pdfRegulamin warsztatów265.5 KB

pozostałe wiadomości